Vandaag Gesloten

Recruitement night October 13th

NL

Ben jij een nachtbraker? En heb je stiekem wel eens gedacht aan een goed betaalde part time job in onze club?  

Kom dan op vrijdag 13 oktober naar onze recruitement night; maak én proef een van onze cocktails, probeer onze biertaps, bouw een layered shot en kom alles te weten over onze club!

Meld je hier (gratis) aan.

ENG

Recruitement night - STECK
Are you looking for a part-time job that pays well and for which you do not have to speak Dutch? Then a job in nightlife is the perfect job for you! 

Come to our recruitment night on Friday, October 13th; make and taste one of our cocktails, try our beer taps, build a layered shot and find out everything about our club!

Sign up (it's free) here!

Programma / Program

Vrijdag 13 oktober

21.00 - 23.00 uur

- je kunt tussen 21.00 en 23.00 uur langskomen - 

Programma (NL)

1. Glazen halen
Hoeveel glazen kan jij meenemen in één keer? Test jezelf!

2. Cocktail maken
Probeer zelf een cocktail te maken a.d.h.v. onze recepten.
Je mag hem zelf opdrinken - is het gelukt?

3. Shot maken
Bouw een layered shot en test je vaste hand.

4. Bier tappen
Kom alles te weten over de basis tap techniek, tap zelf een perfect biertje of leer serie tappen.

5. Maak kennis met de bedrijfsleiding
Hoe zorgen we ervoor dat onze bezoekers én onze medewerkers een leuke avond hebben?
We vertellen je over onze porto communicatie, beveiliging buiten en binnen, verantwoord alcoholgebruik en het signaleren van ongewenst gedrag.

6. Garderobe
Hoe zorg je ervoor dat je 400 jassen en tassen snel en zonder fouten netjes teruggeeft aan onze bezoekers?

7. Entree
We vertellen je over gastvrijheid, de ontvangst van onze bezoekers en ons ticket systeem.

Friday October 13th

21.00 - 23.00 hours

- you can arrive whenever you like - 

Program (ENG)

1. Bar support
How many glasses can you take with you at one time? Test yourself!

2. Make a cocktail
Try making your own cocktail using our recipes.
You can drink it yourself - how does it taste?

3. Build a shot
Build a layered shot and test your steady hand.

4. Draft beer
Learn everything about basic tapping techniques, tap a perfect draft beer yourself or learn how to tap in series.

5. Meet the company management
How do we ensure that our visitors and our employees have a fun evening?
We will tell you about our postal communication, security outside and inside, responsible alcohol consumption and signaling undesirable behavior.

6. Wardrobe
How do you ensure that you return 400 coats and bags to our visitors quickly and without errors?

7. Entrance
We will tell you about hospitality, the welcome of our visitors and our ticket system.