Vandaag Gesloten

Stichting Pop Promotie Delft

Stichting Pop Promotie Delft (popdelft) is opgericht op 13 november 2014 en stelt zich ten doel: het stimuleren, ontwikkelen, promoten en het versterken van de eigentijdse muziekcultuur van Delft en omringende gemeentes.

Popdelft tracht haar doel te bereiken door het organiseren en huisvesten van culturele activiteiten die zij bevorderlijk acht voor het (pop)muziekklimaat in Delft en omgeving. Hieronder vallen onder andere, maar niet enkel, concerten, jamsessies, dansavonden, workshops, (mini)festivals en het aangaan van samenwerkingen binnen en buiten de regio.

Popdelft tracht mede haar doel te bereiken door het innemen van een positie te midden van haar netwerkpartners van culturele organisaties die actief zijn in de eigentijdse muziekcultuur van Delft en beoogt daarin een voortrekkersrol te vervullen door het initiëren, participeren, adviseren, samenwerken en ondersteunen van en bij muziekactiviteiten in Delft. Vergelijkbaar met de rol die bijvoorbeeld Rotown inneemt in Rotterdam.

Tot slot beoogt popdelft een bijdrage te leveren aan de aantrekkelijke stad Delft. Dat wil zeggen, een aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken en te bezoeken. Popdelft faciliteert zowel in de passieve deelname (het bezoeken van popconcerten, dansavonden en jamsessies), alsmede de actieve deelname (een podium waar bewoners zich kunnen ontwikkelen of een locatie waar workshops gevolgd kunnen worden) van popmuziek.

Popdelft wil haar doelstellingen realiseren door in de eerste plaats een aansturende rol n te nemen als motor van pop in Delft en kwaliteitsbewaker van het pop aanbod en als aanspreekpunt van het Delftse popklimaat. Op de tweede plaats wil pop'd inhoudelijk invulling geven aan het popaanbod door het organiseren en/of programmeren van concerten en festivals.

Projecten

pop'd seated concerts

Pop'd is een initiatief van Stichting Poppromotie Delft en Delfts Collectief om concerten in Delft mogelijk te maken. Pop'd is Pop-up Pop in Delft! De eerste vier concerten vinden plaats bij Lijm en Cultuur. 

STECK concerten

STECK podium bar fungeert als uitvalsbasis voor SPPD voor het organiseren van concerten in Delft. Sinds 2016 vinden er jaarlijks zo'n 20 concerten plaats.

Knapsack festival

In november 2019 vond de eerste editie plaats van het driedaagse Delftse festival Knapsack. Bezoekers ontdekten meer dan 100 wereldse acts op 30 locaties in de stad en maakten zo een festivalreis.

Live op Jan's dienblad

Reizend podium dat in 2014 t/m 2016 tientallen mini concerten in Delft heeft georganiseerd.